L
L

Abbatiale Notre Dame

Voorgeschniedenis


   Aan het einde van de Xllde eeuw sticht Humbert III, Heer van Beaujeu, een abdij van de augustijner orde, waarvan de kerk zowel ais abdij, parochiekerk en begraafplaats van zijn familieleden zal dienen.


   Zij is de enige die de Godsdienstoorlogen en de Franse revolutie heeft overleefd. Gebouwd in een overgangsperiode, is zij over het geheel genomen Romaans, doch met kruisgewelven op de travee├źn van het middenschip en het koor.


   De bouw begon in 1168 en de abdij werd ingewijd in 1179. Notre-Dame ( 63m fang. 17m breed en 28m bij het transept) heeft een 30m hoge klokkentoren. ln de XVde eeuw wordt het koor verhoogd in gotische stijl.


   De westelijke gevel toont een prachtig roosvenster gedateerd uit 1175, een van de eerste bekend uit de Romaanse tijd.


   Aan de zuidelijke zijde bevindt zich een kapiteel van een zijdeur die op de kloostergang uitkomt. met een interessante sirene met twee staarten.


  De binnenkant is rijk aan beeldhouwwerken: kapitelen, consoles, sluitstenen met het wapen van de Heren van Beaujeu ...


   Sinds 1862 valt de abdij onder monumentenzorg. Nu zijn er belangrijke onderhoudswerkzaamheden nodig.

  

Contact us

Return

About